ict
služby

Implementácie informačných systémov

Ponúkame návrhy a implementácie informačných systémov tretích strán.

Naše služby v tejto oblasti zahŕňajú:

  • Prevedenie komplexnej analýzy požiadaviek a potrieb zákazníka
Viac...

Systémová integrácia

Medzi naše kľúčové služby patrí návrh, implementácia a dodávka aplikačných riešení zodpovedajúcich požiadavkám klienta. Poskytujeme služby systémovej integrácie, a to ako na základe úpravy používaného riešenia, tak aj v podobe úplne nového návrhu a implementácie informačných systémov.

Viac...

Webové a portálové riešenia

Úplne samostatnou kapitolou našich služieb sú návrhy a realizácie webových prezentácií a aplikácií.

Na základe analýzy Vašich požiadavkou pre Vás zabezpečíme:

  • Grafický návrh
Viac...

Správa a podpora IT

Našim klientom ponúkame v rámci SLA podporu online prostredníctvom helpdesku s registrovaným prístupom, monitoring systému, servisnú pohotovosť až do úrovne 24x7 s garantovanou odozvou a zahájením servisných prác na riešení a odstránení problémov, reporting v pravidelných časových intervaloch prípadne on-demand.

Viac...

Outsourcing

Ponúkame Vám naše outsourcingové služby v oblastiach správy koncových zariadení a sietí (správa dátových centier a infrašstruktúry, desktop management a network management, helpdesk), správy aplikácií a informačných systémov (administrácia a údržba systému, reporting, konfigurácia, rozšírenie, upgrade), nákupu nových technológií (hardware aj software) alebo dodávok školení.

Viac...

Databázové riešenia

Navrhneme a vytvoríme pre Vás zodpovedajúce databázové riešenie podľa rozsahu použitia. Navrhneme databázu pre Váš web, pripojíme k databáze aplikácie tretích strán alebo Vám poskytneme komunikačné rozhranie pre napojenie Vašej aplikácie k nášmu systému.

Viac...